Välkommen till BestMassage!

Tvistlösning på nätet

Om du har problem med något du köpt på nätet, kan du använda tvistlösning online plattform för EU att försöka nå en av förlikningar. Du kan bara använda den om du är bosatt i ett EU-land, och näringsidkaren har sitt säte i EU.

Du kan nå plattformen med denna länk: http://ec.europa.eu/odr/.