Välkommen till BestMassage!

Annulleringsvillkor

Rätt till annullering

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar utan att ange något skäl.
Ångerfristen löper ut efter 30 dagar från den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger fysisk besittning av varan.
För att utnyttja ångerrätten, måste du informera oss

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post: tao@bestmassage.se

om ditt beslut att frånträda avtalet genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen av återkallande, är det tillräckligt för dig att skicka in ditt meddelande om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av annullering

Om du frånträder avtalet ska vi återbetala dig alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstår i ditt val av en leverans av annat slag än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att genomföra en sådan ersättning genom att använda samma betalningsmedel som du använde för den inledande transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan ersättning.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har återsänt varorna, beroende på vad som infaller tidigare.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du kommunicerar din annullering från detta avtal till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Du är bara ansvarig för någon värdeminskning av de varor som av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion av varorna.

Slut av annulleringsvillkor

Förslag till ångerblankett

Till

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post:
tao@bestmassage.se

Jag/Vi (*) vill härmed att jag/vi (*) frånträder från mitt/vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / för tillhandahållande av följande tjänster (*):

Beställt på (*) / mottogs den (*):

Namn konsument (er):

Adress konsumenten (er):

­­­­­­­­­­–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Signatur av konsumenten (er)

–––––––––––––––––––

Datum