Välkommen till BestMassage!

Allmänna villkor

1. Giltlighetsområde

Följande villkor skall gälla för samtliga affärsförbindelser mellan

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel.: + 49 (0)7222/166651
Fax: + 49 (0)7222/166648
e-post: tao@bestmassage.se

och kunden som köper varor i vår webshop. Vid beställning bekräftar kunden dessa villkor och bestämmelser som är obligatorisk för båda sidor. Eventuella ändringar måste ske skriftligen.

2. Ingående av avtal

De varor som visas i nätbutiken www.bestmassage.se utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande; det är endast ett icke bindande anbud. Genom att klicka på "Köp", gör kunden ett rättsligt bindande åtagande att köpa varorna i kundvagnen. Kunden får omedelbart en orderbekräftelse efter att ordern har lagts. Köpeavtalet skall träda i kraft vid mottagandet av vår separata orderbekräftelse via e-post inom en rimlig tidsperiod.

3. Erbjudande, priser

All information, även gällande priserna i webshopen, i annonser, nyhetsbrev etc. kan komma att ändras. Förändringar i priser till följd av ökade marknadspriser från våra leverantörer samt avvikelser i den tekniska utformningen skall förbli förbehållna. Alla priser är inklusive tysk moms och gäller fritt lager. Ytterligare fraktkostnader uppstår enligt våra användarvillkor transporten.

Bilder och beskrivningar av de levererade varorna i annonser, prislistan, etc. ska inte vara bindande för utförandet av kontraktet. Samma sak gäller för variationen i material, färg och beläggning. Toleranser i materiella och andra oundvikliga toleranser är möjliga. Mått och vikt anses vara ett ungefär.

4. Betalningsvillkor / Äganderättsförbehåll

Vi accepterar endast följande betalningssätt:

Faktura

Endast kommuner och institutioner kan handla mot faktura. För att vi skall acceptera detta betalningssätt gör ni följande:

Välj "Banköverföring" som betalningssätt för din beställning. Skicka oss ett e-postmeddelande till tao@bestmassage.se med begäran om att skicka ordern mot faktura. Efter  godkänd kontroll av din beställning kommer den att skickas omedelbart. Fakturabeloppet betalas efter mottagandet av varorna utan avdrag inom 14 dagar.

Banköverföring

Man kan också välja banköverföring som betalningssätt. Du får en orderbekräftelse med kontoupplysningar och din referens per e-mail. Detta sker till ett tyskt bankkonto.

PayPal

Betalningen kan göras genom kundens PayPal-konto. För detta ändamål kommer kunden att omdirigeras till betalningssidan PayPal.

Kreditkort

Hela orderbeloppet debiteras snabbt och till fullo på köparens betal- eller kreditkort.

5. Leveransvillkor

Leveranserna sker från vårt lager i Tyskland. Sändning sker efter bekräftat mottagande av betalning inom 2-3 arbetsdagar. Leveransdatum skall anses som ungefärligt. Vi förbehåller oss rätten till delleveranser om inte alla de artiklar som beställts är i lager. Köparen skall informeras omedelbart om förseningar, så att leveranstidsfristen av varorna följs. Efter utgången av denna frist, kan köparen skriftligen annullera kontraktet. Skadestånd utöver detta är uteslutet. Om en beställning inte kan levereras på grund av oförutsedda brister från våra leverantörer anser vi att ha vår fulla rätt att häva avtalet för vår del och återbetala det totala beloppet.

6. Garantivillkor

Följande garantitider skall gälla:

  • 10 år på ram och ben
  • 2 år på PU överdrag
  • 6 månader på gratis tillbehör

När det gäller övriga är det den officiella garantitiden som gäller.

Defekter eller någon annan skada som orsakats av vårdslös eller felaktig behandling av varor, felaktig installation, användning av olämpliga tillbehör eller ändringar som gjorts i de ursprungliga delarna av kunden skall inte omfattas av garantin.

I fallet med en motiverad och snabb anmälan av fel skall kunden ha rätt till en förbättring av varorna. Vi skall ha rätt att föreslå en ersättning av objektet eller en prissänkning om en sådan förbättring är inte möjligt. Vid byte ska kunden tillåta oss en rimlig tid på 4 veckor. Bakomliggande krav från kunden skall uteslutas. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som inte orsakats på leveransvaran och i synnerhet inte för utebliven vinst eller andra ekonomiska förluster för kunden samt för skadeståndskrav.

7. Returrätt

Alla våra produkter har en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Du kan returnera produkten utan att ange en orsak. Se till att produkten returneras i sitt ursprungsemballage, är komplett och inte har några tecken på slitage. Fraktkostnaden för returen åligger köparen. Returer utan porto accepteras inte. Vi förbehåller oss rätten att avvisa artiklar som var uppenbarligen skadade eller begagnade.

Leverans-, hanterings- och postförsäkringskostnader återbetalas ej. Kunden står själv för returfrakten till vårt huvudkontor i Tyskland, i annat fall tas inte den returnerade varan emot. För returadress vänligen se nedan. Vi ber om förståelse för att det kan ta några dagar innan varan är framme hos oss och för att vi behöver några arbetsdagar för att bearbeta returförsändelsen. Motsvarande belopp återbetalas till kundens konto resp. kreditkortskonto.

Om kunden inte har möjlighet att skicka tillbaka varan till oss, erbjuder vi en upphämtning mot fraktkostnader. Returfrakten skall bokas hos oss i förväg via telefon eller e-post, eftersom detta kan variera beroende på land och produkt. Kunden måste se till att han finns på avtalad tid på avtalad upphämtningsplats. Eventuella ytterligare kostnader på grund av icke lyckad upphämtning lämnas till kunden.

OBS! Undtagna från ånger- /returrätten är massageoljor och lotioner på grund av hygeniska skäl, samt CD-skivor och DVD:er.

Särskilda villkor vid speditionstransporter

Vänligen packa försändelsen (om möjligt i originalförpackningen) och se till att den är komplett och har inga tecken på den har varit använd. Returen måste vara väl förpackad. Uppackade eller otillräckligt packade objekt kommer inte att godtas. Ställ din retur redo vid första låsta dörren (bottenvåning) för upphämtning. Merkostnader för icke lyckad upphämtning, uppackade eller otillräckligt packade objekt kommer att få betalas av kunden.

8. Ansvarsbegränsning

Krav på skadestånd av köparen på grund av oaktsamhet  av brott mot skattebestämmelser är undantagna, såvida de inte avser avtalsförpliktelser eller skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa, garantier eller krav enligt produktansvarslagen. Detta gäller även kränkningar av plikt av våra agenter och våra juridiska ombud.

9. Annulleringsvillkor

Rätt till annullering

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar utan att ange något skäl.
Ångerfristen löper ut efter 30 dagar från den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger fysisk besittning av varan.
För att utnyttja ångerrätten, måste du informera oss

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post: tao@bestmassage.se

om ditt beslut att frånträda avtalet genom en entydig förklaring (t.ex. ett brev skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen av återkallande, är det tillräckligt för dig att skicka in ditt meddelande om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av annullering

Om du frånträder avtalet ska vi återbetala dig alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstår i ditt val av en leverans av annat slag än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att genomföra en sådan ersättning genom att använda samma betalningsmedel som du använde för den inledande transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan ersättning.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har återsänt varorna, beroende på vad som infaller tidigare.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du kommunicerar din annullering från detta avtal till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Du är bara ansvarig för någon värdeminskning av de varor som av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion av varorna.

Slut av annulleringsvillkor

Förslag till ångerblankett

Till

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post:
tao@bestmassage.se

Jag/Vi (*) vill härmed att jag/vi (*) frånträder från mitt/vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / för tillhandahållande av följande tjänster (*):

Beställt på (*) / mottogs den (*):

Namn konsument (er):

Adress konsumenten (er):

­­­­­­­­­­–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Signatur av konsumenten (er)

–––––––––––––––––––

Datum

10. Datapolicy 

Kundens beställning och de uppgifter som lämnats av köparen för detta lagras av oss. Dessa kommer att behandlas konfidentiellt och får inte användas i reklamsyfte, såvida inte köparen har uttryckligen - godkänt till exempel genom att prenumerera på nyhetsbrevet. De personuppgifter som våra köpare varken säljs till tredje part eller marknadsförs. Läs även vår sekretesspolicy.

11. Annat

Platsen för utförande och jurisdiktion är Rastatt, Tyskland. Om enskilda villkoren i detta avtals vara ineffektivt eller förlorar sin effektivitet på grund av senare omständigheter eller  ett kryphål uppstår i detta avtal skall inte påverka rättslig verkan av de övriga bestämmelser.